- Tiếp nối những bài viết trước thì lần này chúng tôi muốn cho mọi người biết đến 1 hệ thống nhóm chat nhỏ ở trên các nền tảng xã hội như Facebook và Messenger,… Là một nhóm chat (box) nói chuyện giao lưu lập ra để cho tất cả các bạn chưa quen nhau hay chưa biết gì đến nhau có thể nhắn tin nói chuyện cũng có thể gặp và giao lưu hay giao tiếp ở ngoài đời.Hệ thống box chat với hơn 100 thành viên hội tụ cả Bắc Trung Nam.Đó là hệ thống 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé ! 1. 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊𝒔  ( Box nữ 𝑮𝑩𝑴 ) (Ảnh box của 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊𝒔 ) - Sau khi trò chuyện với Như Ngọc, boss của 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊, cô nàng chia sẻ: " 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 được 1 bạn và cô nàng cùng nhau thành lập vào ngày 20/02/2021 và đến hiện tại cũng có hơn 100 thành viên ở khắp mọi nơi. Do có lí do cá nhân và bận nên bạn kia không ở lại box v

- Tiếp nối những bài viết trước thì lần này chúng tôi muốn cho mọi người biết đến 1 hệ thống nhóm chat nhỏ ở trên các nền tảng xã hội như Facebook và Messenger,… Là một nhóm chat (box) nói chuyện giao lưu lập ra để cho tất cả các bạn chưa quen nhau hay chưa biết gì đến nhau có thể nhắn tin nói chuyện cũng có thể gặp và giao lưu hay giao tiếp ở ngoài đời.Hệ thống box chat với hơn 100 thành viên hội tụ cả Bắc Trung Nam.Đó là hệ thống 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé !

1. 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊𝒔  ( Box nữ 𝑮𝑩𝑴 )


(Ảnh box của 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊𝒔 )- Sau khi trò chuyện với Như Ngọc, boss của 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊, cô nàng chia sẻ: " 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 được 1 bạn và cô nàng cùng nhau thành lập vào ngày 20/02/2021 và đến hiện tại cũng có hơn 100 thành viên ở khắp mọi nơi. Do có lí do cá nhân và bận nên bạn kia không ở lại box và giao lại cho cô nàng.Hiện tại box nữ 𝑮𝑩𝑴 đã có 2 box. Để mọi người vui hơn thì sắp tới sẽ cho mọi người off box để gặp mặt nhau và giao lưu với nhau.” Và cô nàng cũng chia sẻ:” Mình cũng đã có những cách phù hợp nhất để phát triển box tốt hơn nhiều nữa.Không biết sẽ đi với nhau bao lâu nhưng cô sẽ luôn cố gắng xây dựng và phát triển box nhiều hơn.”Hiện tại lượt tương tác của mọi người ở box rất kém, cô nàng lấy đó là thứ này cần phải khắc phục và phát triển nó hơn.

- 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 hội tụ những girl xinh ở khắp mọi nơi nhé, box không phân biệt đối xử hay thiên vị. Box hội tụ mọi lứa tuổi từ 9x-10x nhé. -Cùng xem dàn mem xinh (9x-10x)của 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 nhé.


Ok
( Như Ngọk, boss của hệ thống 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒑𝒉𝒐𝒔𝒊 )      
                                                                          

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọk, HOTTEEN10X chúc box luôn luôn phát triển và lớn mạnh.